Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

"Stara" strona

zomordy

Konkursy 2017/2018

baner3

Rekrutacja 2016-2017

  1. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017  kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
  2. Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017  kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o kontynuację nauki w tej samej klasie /czyli w I albo II/ w bieżącym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy II bądź III, a tym samym nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Natomiast od 01 września 2016 roku rozpoczyna naukę odpowiednio w klasie I bądź w klasie II.

Należy też podkreślić, że decyzja o kontynuowaniu nauki ponownie w tej samej klasie należy tylko do rodziców uczniów.

Wnioski można pobrać ze strony bądź bezpośrednio w szkole.

ikona word2010

 

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I (docx)

ikona word2010Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie II (docx)

Rekrutacja 2016-2017 - zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku

Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach

w sprawie: Zasad rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach

na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzam co następuje:

 § 1

Wprowadzam do stosowania Zasady rekrutacji  uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach na rok  szkolny 2016/2017, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                   /- Teresa Kozos/

 

1.ikona word2010 Załącznik nr 1 do zarządzenia - plik docx

2. ikona word2010 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I - plik docx